Рейтинг:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Методичні рекомендації

працівникам Державтоінспекції МВС щодо порядку дій

у разі судового оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення

 

 

1. Отримання підрозділом ДАІ МВС судової повістки, повідомлення про участь в судовому засіданні.

 

1.1. У разі надходження до підрозділу ДАІ МВС або стройового підрозділу ДПС ДАІ МВС судової повістки (стаття 33 КАСУ) його керівник або особа, що виконує його обов'язки зобов'язаний:

- негайно опитати підлеглого працівника, що викликається (відібрати письмове пояснення) про обставини та причини оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення (далі - Постанова);

- вжити заходів щодо попередження направлення постанови, що оскаржується до підрозділу Державної виконавчої служби, оскільки така постанова не набирає законної сили і не може бути звернена для примусового виконання;

- у разі необхідності негайно повідомити підрозділ ДАІ за місцем реєстрації порушника, де знаходиться оригінал постанови, що вона оскаржується;

- організувати отримання у суді (статті 49-51, 119 КАСУ) копій матеріалів адміністративної справи за позовом про оскарження постанови (рішення) посадової особи ДАІ – суб'єкту владних повноважень;

- організувати проведення впродовж п'яти днів, з дня отримання судової повістки, службової перевірки (на підставі ухвали суду про відкриття провадження за адміністративним позовом та копій матеріалів адміністративної справи) з метою встановлення правомірності (неправомірності) або професійності (непрофесійності) дій посадової особи під час винесення оскаржуваної постанови; (Вказане необхідно для реалізації норм статті 113 (Примирення сторін під час підготовчого провадження) КАСУ у разі підтвердження необхідності скасування винесеної постанови)

- зобов'язати посадову особу, що викликається до суду прибути в визначений час на судове засідання (стаття 49, 120 КАСУ) з письмовими поясненнями або запереченням на позов (типовий текст додається), іншими письмовими або речовими доказами по справі (статті 69-71, 79, 80 КАСУ);

- у разі неможливості посадової особи, що викликається до суду або його представника своєчасно прибути на судове засідання (службове відрядження, відпустка, лікарняний, участь в екзаменаційній сесії, звільнення з посади тощо), про це необхідно завчасно (не менше ніж за два дні до судового засідання) письмово повідомити суддю (заява особи, що викликається чи його представника, або лист керівника підрозділу), що розглядає справу з проханням перенести її розгляд (стаття 128 КАСУ).  

 

1.2. У разі надходження до підрозділу ДАІ МВС або стройового підрозділу ДПС ДАІ МВС судової повістки електронною поштою (факсимільним повідомленням) на адресу електронної пошти або на номер факсу (телефаксу), які містяться у Єдиній  базі даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень (стаття 38 КАСУ): його керівник або особа, що виконує його обов'язки зобов'язаний за допомогою електронної пошти (факсу, телефону) негайно підтвердити суду про отримання тексту повістки.

(Таке підтвердження є достатнім доказом належності повідомлення суб'єкта владних повноважень про дату, час і місце судового розгляду. Якщо протягом двох робочих днів з дня направлення тексту повістки підтвердження від суб'єкта владних повноважень не надійшло, секретар судового засідання складає про це довідку, що приєднується до справи і є достатнім доказом належності повідомлення суб'єкта владних повноважень про дату, час і місце судового розгляду.

Одночасно з надсиланням тексту повістки суд, у разі якщо справа розглядається за місцезнаходженням суб'єкта владних повноважень, повідомляє суб'єкта владних повноважень про наявні у нього матеріали, які підлягають врученню йому як стороні, та про можливість їх отримання лише безпосередньо у суді.)

 

 

2. Участь посадової особи (представника) підрозділу ДАІ МВС, постанова якої оскаржується в судових засіданнях.

 

2.1. Працівник ДАІ або його представник, якого викликають до суду (далі –Відповідач) повинен прибути у визначений в повістці час на судове засідання, знати свої права та обов'язки (статті 49 та 50 КАСУ), стан аварійності, особливості організації дорожнього руху на місці вчинення позивачем правопорушення (наявні обмеження або заборони в дорожньому русі, кількість та тяжкість наслідків ДТП, що сталися на цьому місці або ділянці впродовж трьох останніх років), інформацію про скоєні позивачем за останні два роки правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, дані про свідків правопорушення, а також  бути готовим до виступу по суті позову та довести правомірність та законність винесеної ним постанови.

2.2. Особи, присутні у залі судового засідання, при вході до нього суду та при виході суду повинні встати (стаття 134 КАСУ). Особи, які беруть участь у справі, свідки, експерти, спеціалісти дають пояснення, показання, відповідають на питання та задають питання стоячи і лише після надання їм слова головуючим у судовому засіданні. Постанову суду особи, присутні в залі, заслуховують стоячи. Відступ від цих правил допускається з дозволу головуючого в судовому засіданні.

Учасники адміністративного процесу, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов'язані беззаперечно виконувати розпорядження головуючого, додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених в суді правил. За неповагу до суду винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законом. Питання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення порушення, для чого у судовому засіданні із розгляду адміністративної справи оголошується перерва.

Учасники адміністративного процесу звертаються до судді "Ваша честь".

Документи та  інші матеріали передаються головуючому в судовому засіданні через судового розпорядника.

2.3. Під час встановлення судом осіб, що прибули в судове засідання (статті 127 КАСУ) відповідач повинен пред'явити службове посвідчення або паспорт громадянина України (представник відповідача – доручення згідно положень статті 58 КАСУ).

2.4. Відповідач під час розгляду справи по суті повинен:

- не визнавати заявлений позов (стаття 136 КАСУ);

- у разі зміни позовних вимог (стаття 137 КАСУ) клопотати перед судом про оголошення перерви в судовому засіданні на строк необхідний для підготовки заперечень на нові позовні вимоги;

- під час дослідження судом доказів (письмових, речових, звуко- і відеозаписів) по справі (статті 138, 142, 145, 146 КАСУ), ознайомленням з поясненнями учасників процесу (стаття 139 КАСУ) відповідач повинен, у разі необхідності, клопотати: про опитування свідків; залучення експерта або спеціаліста до розгляду справи; отримання від них відповідних консультацій або роз'яснень; необхідність залучення інших доказів, що допоможуть суду об'єктивно визначити правомірність винесеної постанови;

- під час судових дебатів (стаття 152 КАСУ) відповідач або його представник повинен бути готовим до промови (після виступу позивача) у якій посилатися лише на обставини і докази, які досліджені в судовому засіданні.

- після виходу суду для ухвалення рішення залишатись в приміщенні суду до проголошення такого рішення у справі (стаття 167 КАСУ);

- у разі, якщо судове рішення є незрозумілим негайно подати заяву про необхідність його роз'яснення (стаття 170 КАСУ).

2.5. Відповідач після проголошення рішення суду або отримання його копії повинен негайно доповісти про це керівнику підрозділу ДАІ МВС для подальшого реагування.

 

 

3. Особливі умови опротестування рішення суду про скасування постанови.

 

3.1. Відповідно до норм статті 171-2 КАСУ право на апеляційне оскарження судового рішення (стаття 185 КАСУ) не розповсюджується на справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності.

3.2. У разі винесення судом рішення (постанови, ухвали) про скасування постанови посадової особи ДАІ МВС про накладання адміністративного штрафу, його керівник повинен впродовж п'яти робочих днів:

- вивчити зміст прийнятого судового рішення на предмет відповідності його змісту положенням законодавства та порядку розгляду справи, що визначений КАСУ;

- опитати працівника, що приймав участь в судовому засіданні про обставини розгляду справи (письмове пояснення) на предмет виявлення фактів порушення його процесуальних прав, необ'єктивного розгляду справи, упередженості суду під час прийняття рішення;

- у разі виявлення обставин, що свідчать про неправомірне або безпідставне скасування судом постанови працівника ДАІ МВС, підготувати лист відповідному прокуророві для організації опротестування такого судового рішення у визначеному законодавством порядку.

3.3. Про вжиті заходи впродовж десяти робочих днів, з дня надіслання листа відповідному прокуророві, повідомити УДАІ МВС України, а процес перегляду справи тримати на особистому контролі.

 

4. Реагування керівників підрозділів ДАІ МВС на судові рішення про скасування постанов.

 

4.1. У разі відсутності необхідності опротестування судового рішення про скасування постанови по справі про адміністративне правопорушення керівник підрозділу ДАІ МВС до вимог п. 2.22 Інструкції з оформлення працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, затвердженої наказом МВС України від 26.02.2009 № 77 проводить службову перевірку та готує матеріали для вжиття стосовно винної особи заходів дисциплінарного впливу в порядку, визначеному положеннями Закону України "Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України".

4.2. Про вжиті заходи реагування до УДАІ МВС України впродовж 35 календарних діб з часу винесення судової постанови надсилається інформація з копією наказу про покарання.

 

5. Реагування керівників підрозділів ДАІ МВС на судові рішення про залишення в силі оскаржуваної постанови.

 

5.1. Якщо рішенням суду оскаржувану постанову залишено в силі, то вона набирає законної сили з моменту винесення рішення. З цього моменту починає обраховуватися строк для направлення її до підрозділу Державної виконавчої служби для примусового виконання. У таких випадках до підрозділу Державної виконавчої служби разом з постановою надсилається рішення суду за результатами її оскарження (одночасно до матеріалів адміністративної справи підшивається його завірена копія).

У разі, якщо оскаржувана постанова направлена до підрозділу ДАІ за місцем реєстрації порушника, керівник підрозділу, який отримав рішення суду, вживає заходів щодо направлення оригіналу рішення суду до вказаного підрозділу (до матеріалів адміністративної справи підшивається його завірена копія).

5.2. Після отримання рішення суду про скасування постанови по справі про адміністративне правопорушення начальник підрозділу ДАІ негайно вживає заходи по внесенню коректив до відповідної бази даних адміністративної практики.

У разі, якщо оскаржувана постанова направлена до підрозділу ДАІ за місцем реєстрації порушника, керівник підрозділу, який отримав рішення суду, вживає заходів щодо направлення оригіналу рішення суду до вказаного підрозділу (до матеріалів адміністративної справи підшивається його завірена копія).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

Судді ___________________________

                                    (повна назва суду, який розглядає справу)

_________________________________

                                       (Прізвище та ініціали судді)

 

__________________________________________________________

                                        (повна юридична адреса суду)

 

Відповідач по справі № ___________

_________________________________

(посада, спеціальне звання, прізвище, ім'я та по-батькові посадової

 

__________________________________________________________

 особи, що викликається до суду)

 

__________________________________________________________

        (повна юридична адреса відповідача, контактний телефон)

 

 

 

Типове заперечення (пояснення)

 

У провадженні ____________ суду знаходиться справа № _______ за адміністративним позовом гр. __________ (далі – позивач) до інспектора ДПС ДАІ ____________ (вказуються дані посадової особи або назва підрозділу ДАІ, відносно якої (якого) подано позов) (далі - відповідач) про визнання протиправною (незаконною) постанови по справі про адміністративне правопорушення серії ___ № ________ від "___" _____ 201__ року.

Повідомляю, що мною (вказуються дані відповідача, якщо заперечення надається його представником) не визнається заявлений позов, вважаю  його незаконним та необґрунтованим з наступних підстав.

 На сьогодні межі компетенції працівників підрозділів ДАІ, як складової частини МВС України, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами, зокрема:

-        статтею 11 Закону України "Про міліцію" (введений в дію постановою Верховної Ради України  від 25 грудня 1990 року N 583-XII);

-        статтями 52 та 52-1 Закону України "Про дорожній рух";

-        статтею 6 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" (введений в дію постановою Верховної Ради України від 18 лютого 1992 року N 2136-XII);

-        Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП);

-        розділом 5 Положення про Державну автомобільну інспекцію МВС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 341, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.2009 за
№ 576/16592 (далі - Положення);

-        Порядком направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року № 1103 (далі - Порядок).

-        Інструкцією про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, затвердженої спільним наказом МВС та МОЗ України від 09.09.2009
№ 400/666, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.10.2009 за
№ 931/16947 (далі – Інструкція);

-        Переліком технічних засобів, що використовуються в підрозділах ДАІ МВС для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху, затвердженого наказом  МВС України від 01.03.2010 № 33,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2010 за № 262/17557 (далі – Перелік);

(Вказуються інші нормативно-правові акти, положень яких стосується позов.)

У своїй заяві позивач вимагає визнати протиправною (незаконною) постанову по справі про адміністративне правопорушення серії __ № _____ , яку я виніс "__" _____ 201_ року, однак не надає жодних підтверджень (доказів) протиправності (незаконності) моїх дій під час оформлення матеріалів адміністративної справи відносно нього та її розгляду.

З приводу обставин скоєного позивачем "___" _____ 201_ року порушення вимог підпункту __ пункту ___ Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі - ПДР), поясняю наступне.

"__" _____ 201_ року близько "__" год. "__" хв. я спільно з ________ (вказуються посада, спеціальне звання, прізвище, імя та по-батькові працівника (ів), які несли службу з відповідачем та який може виступати свідком у суді) ніс службу відповідно до затвердженої дислокації несення служби поблизу будинку № ____ по вул. _________ в місті ______ (або вказується кілометр автодороги _________).

Інформую суд, що на вказаній ділянці вулиці (автодороги) існуюча схема організації дорожнього руху має наступні обмеження:

-          заборонено в'їзд на неї з боку вулиці ________ дорожнім знаком 3.21 "В'їзд заборонено" додатку 1 розділу 33 ПДР, який встановлено поблизу будинку № __ по вул. ________;

-          заборонено обгін дорожніми знаками 3.25 "Обгін заборонено" додатку 1 розділу 33 ПДР, які встановлені поблизу будинків № __ по вул. ________;

-          заборонено зупинку дорожнім знаком 3.34 "Зупинку заборонено" додатку 1 розділу 33 ПДР, який встановлено поблизу будинку № __ по вул. ________;

 

 

-          заборонено перетинати подвійну суцільну лінію горизонтальної дорожньої розмітки передбаченої додатку 2 пункту 1.3 розділу 34 ПДР; 

-          встановлено обмеження швидкості руху до 40 км/год. дорожнім знаком 3.29 "Обмеження максимальної швидкості" додатку 1 розділу 33 ПДР, який встановлено поблизу будинку № __ по вул. ________.

                (Вказуються інші існуючі обмеження дорожнього руху на цій ділянці).

                У цей час позивач, керуючи автомобілем "_____", номерний знак _________, скоїв порушення вимог пункту ____ ПДР, що підтверджується (вказуються свідки правопорушення, наявність їх письмових свідчень або матеріалів фото- відеоматеріалів, що підтверджують факт правопорушення тощо) та за що передбачена відповідальність частиною __ статті ___ КУпАП.

                Після зупинки мною вказаного транспортного засобу згідно положень пункту 21-1 статті 11 Закону України "Про міліцію" та роз'яснення позивачу суті скоєного ним правопорушення, я відповідно до вимог статей 254 –
256 КУпАП склав протокол про адміністративне правопорушення серії __
№ _______, другий примірник якого вручено позивачу.

                У подальшому, згідно положень статей 222 та 276 КУпАП мною прийнято рішення про розгляд вказаного адміністративного протоколу на місці вчинення правопорушення.

                Розгляд справи про адміністративне правопорушення відносно позивача мною розпочато та проведено відповідно до вимог статей 278 –
280  КупАП. При цьому, мною враховано покази свідків, фото-, відеоматеріали (за їх наявності) інші докази у справі відповідно до положень статті 251 КУпАП. Інших доказів під час розгляду справи не виявлено, у тому числі, клопотання або заперечення від позивача мені не надавались (не надходили). Крім того, їх необхідність у матеріалах справи не визначена адміністративним законодавством.   

                Під час розгляду справи мною враховано, що відповідно до положень статті 1 КУпАП основним завданням цього Кодексу є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції та законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством.

Посилання позивача на фактичну відсутність доказів скоєного ним  правопорушення (інші підстави позивача про необхідність скасування постанови) безпідставні, так як згідно з вимогами законодавства доказами в справі про адміністративне правопорушення можуть бути будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають  значення для  правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних  приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, які використовуються під час нагляду за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

За результатами розгляду адміністративної справи відносно позивача мною згідно положень статей 283 – 285 КУпАП винесено постанову по справі про адміністративне правопорушення серії ___ № ________, якою на позивача накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі ___ грн. Винесену постанову було негайно на місці розгляду справи оголошено правопорушнику (позивачу) та вручено йому її копію.

Вважаю, що винесена мною постанова по справі про адміністративне правопорушення відносно позивача є правомірною (законною), а її зміст не суперечить нормам законодавства. 

Слід також врахувати, що позивач не оскаржував винесену мною постанову в порядку статті 288 КУпАП у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі), тобто до керівництва мого підрозділу ДАІ МВС.

У зв'язку з викладеним, а також керуючись статтями 8 – 12, 49, 69 – 72, 158, 159, 162 та 171-2 КАСУ, статтями 19 і 55 Конституції України,

 

ПРОШУ:

 

У задоволенні адміністративного позову громадянина ________ до мене відмовити.

 

 

 

 

"__" ______ 201__ року                                                        _________________                                                                  

(підпис, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

 

 

Типова форма заяви (клопотання) про перенесення слухання справи (необхідності проведення певних дій або залучення до судового слухання спеціаліста або експерта)

 

Судді ___________________________

                                    (повна назва суду, який розглядає справу)

_________________________________

                                       (Прізвище та ініціали судді)

 

__________________________________________________________

                                        (повна юридична адреса суду)

 

Відповідач по справі № ___________

_________________________________

(посада, спеціальне звання, прізвище, ім'я та по-батькові посадової

 

__________________________________________________________

 особи, що викликається до суду)

 

__________________________________________________________

        (повна юридична адреса відповідача, контактний телефон)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

 

 

 (ЗАЯВА) КЛОПОТАННЯ

про відкладення слухання справи

 

Повідомляю Вам, що на ___ год. ___ хв. ___.___.201__ року призначено слухання справи за адміністративним позовом Іванова ________________ до працівника (підрозділу) ДАІ ГУ-УМВС України в __________ області про скасування постанови серії ___ № _________по справі про адміністративне правопорушення, яка винесена ___. ____. 201__ року за фактом вчинення правопорушення, відповідальність, за яке передбачена ст. ___ КУпАП.

Ознайомившись із змістом позовної заяви, мною (підрозділом ДАІ) вказані позовні вимоги не визнаються, та заперечую проти задоволення цього позову.

Ураховуючи значну віддаленість суду та слабке фінансування бюджетної установи (вказуються інші мотивовані підстави, що не дозволяють прийняти участь в судовому засіданні або інші прохання та зауваження по суті позову), взяти особисту участь в судовому засідання відповідач (представник відповідача) не має можливості.

Одночасно інформую, що на адресу суду направлено обґрунтоване заперечення з доказами (диск з відеозаписом правопорушення, інші докази по справі).

Зважаючи на те, що матеріали справи отримано ___.___.201__ року, а слухання призначено на __.__.201__ року, забезпечити поштову доставку заперечення з додатками до суду до часу розгляду справи, а також своєчасно передати докази за допомогою факсу, технічно неможливо, а без дослідження цих доказів неможливо об'єктивно встановити всі обставини справи, керуючись ст. 49, ч. 2 ст. 128, ст.ст. 138, 159 КАС України,

ПРОШУ:

Відкласти слухання справи №___, призначене на ___ року, до часу надходження до суду відправленого письмового заперечення або інший зручний для суду час.

 

 

 

"__" ______ 201__ року                  _____________________________________                                                                   

                                                                                       (підпис, прізвище відповідача або його представника)