Рейтинг:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Данная информация стала доступной благодаря стараниям участника форума "Дорожный Контроль", за что мы выражаем им нашу искреннюю благодарность.

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З 

 

29.12.2011  N 975

Про введення в експлуатацію системи відеофіксації номерних знаків транспортних засобів „ВІДЕОКОНТРОЛЬ-Рубіж”

 

    Відповідно до ст. 21-1 Закону України „Про міліцію”, ст. 51-1 Закону України „Про дорожній рух”, ст. 40 Закону України „Про виконавче провадження”, п. 37 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 341 „Про Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ” та постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 „Про Правила дорожнього руху” і з метою вдосконалення організації несення служби нарядами дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС, активізації боротьби зі злочинністю на автотранспорті

НАКАЗУЮ:

1. Начальникові УДАІ МВС: 

1.1. Увести в експлуатацію автоматизовану інформаційно-пошукову систему відеофіксації транспортних засобів з розпізнаванням номерних знаків та перевіркою їх за розшуковими реєстрами „ВІДЕОКОНТРОЛЬ-Рубіж”.

1.2. До 30.12.2011 розробити Методичні рекомендації щодо роботи з інформаційною системою.

2. Покласти відповідальність за функціонування автоматизованої інформаційно-пошукової системи, її інформаційне наповнення та супроводження на начальника ЦБДРтаАС при МВС.

3. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити вивчення Методичних рекомендацій щодо роботи з інформаційною системою працівниками управлінь (відділів) Державтоінспекції МВС, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та інших підрозділів органів внутрішніх справ, які залучаються до нагляду за дорожнім рухом, та прийняття в них заліків у двомісячний строк. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. Наказ надіслати за належністю.

 

Методичні рекомендації щодо роботи з автоматизованою інформаційно-пошуковою системою відеофіксації транспортних засобів з розпізнаванням номерних знаків та перевіркою їх за розшуковими реєстрами „ВІДЕОКОНТРОЛЬ-Рубіж”:

 

1. Загальні положення

1.1. Ці Методичні рекомендації визначають порядок застосування комплексів як складових частин автоматизованої інформаційно-пошукової системи відеофіксації транспортних засобів з розпізнаванням номерних знаків та перевіркою їх за розшуковими реєстрами „ВІДЕОКОНТРОЛЬ-Рубіж”, дії працівника ДАІ в разі виявлення транспортних засобів, що перебувають у розшуку.

1.2. Методичні рекомендації розроблені відповідно до положень Законів України „Про міліцію”, „Про дорожній рух”, „Про виконавче провадження”, наказів МВС України від 27.03.2009 № 111, від 26.02.2009 № 77, спільного наказу Міністерства юстиції України та МВС України від 25.06.2002 № 607/56/5 „Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб)”.

 

2. Основні поняття

2.1. Комплекс відеофіксації транспортних засобів із розпізнаванням номерних знаків та перевіркою їх по розшукових реєстрах „ВІДЕОКОНТРОЛЬ-Рубіж” (далі – комплекс) – система цілодобового автоматизованого моніторингу руху автотранспорту із одночасною можливістю здійснювати перевірки за наявними базами обліку ОВС.

2.2. Оператор – працівник Державтоінспекції, включений до наряду дорожньо-патрульної служби ДАІ, який безпосередньо здійснює контроль за роботою комплексу. 

2.3. „ВІДЕОКОНТРОЛЬ-Рубіж” контролю – ділянка вулично-шляхової мережі, на якій встановлено камери спостереження та фіксації номерних знаків транспортних засобів. 

2.4. Стаціонарний пост ДПС ДАІ – місце несення служби нарядами ДПС, яке може бути обладнане спеціальними службовими приміщеннями, оснащене оперативно-технічними і спеціальними засобами, інженерним та іншим обладнанням, а також закріплена за ним територія. 

2.5. Центральне сховище даних – центральний сервер баз даних, у якому міститься інформація від усіх рубежів контролю.

 

3. Підготовка комплексу для роботи

3.1. Камери спостереження комплексу встановлюються на ділянці автодороги перед стаціонарним постом ДПС ДАІ на відстані, час проходження якої зафіксованим автомобілем дає можливість працівникам Державтоінспекції вжити достатніх заходів для його зупинки. 

3.2. Встановлення камер спостереження повинно здійснюватись таким чином, щоб на шляху руху від рубежу фіксації автомобіля до місця його зупинки працівниками Державтоінспекції виключити можливість змінити напрямок руху чи здійснити об’їзд стаціонарного посту ДПС ДАІ. 

 

4. Організація роботи стаціонарного посту ДПС ДАІ, обладнаного комплексом „ВІДЕОКОНТРОЛЬ-Рубіж” 

4.1. Для роботи із комплексом на стаціонарному посту ДПС ДАІ задіюється не менше чотирьох працівників Державтоінспекції.

4.2. На інструктажі заступаючого на службу наряду ДПС командиром підрозділу призначається старший наряду ДПС та оператор комплексу. 

4.3. Старший наряду ДПС відповідає за організацію роботи, загальне керівництво особовим складом наряду ДПС, дотримання ними законності, належне ведення службової документації, ефективне використання технічних засобів, що знаходяться на стаціонарному посту ДПС ДАІ, у тому числі комплексу. 

4.4. Оператор комплексу призначається на час несення служби із числа найбільше підготовлених працівників ДПС ДАІ та відповідає безпосередньо за його роботу.

4.4.1. Після прибуття до місця несення служби оператор перевіряє цілісність приладів, що входять до складу комплексу, а саме камер спостереження, каналів передачі інформації, живлення, справність виносних сигналів інформування тощо, та доповідає старшому наряду про готовність комплексу до роботи.

4.5. Старший наряду ДПС приймає рапорт оператора про готовність у Журналі прийняття та здачі зміни на стаціонарному посту ДПС ДАІ (форма встановлена наказом МВС України від 04.05.2011 № 177), ставить свій підпис про прийняття комплексу та приймає рішення про початок роботи.

4.5.1. Якщо під час передачі комплексу виявлено пошкодження чи несправності приладів, що входять до його складу, про це вказується у рапорті та доповідається черговому У(В)ДАІ регіону й командиру підрозділу.

4.6. Робота наряду ДПС ДАІ на стаціонарному посту ДПС ДАІ організовується в наступному порядку: оператор постійно знаходиться в приміщенні стаціонарного поста ДПС ДАІ та слідкує за роботою комплексу, два працівники ДПС ДАІ знаходяться на проїзній частині, здійснюють нагляд за дорожнім рухом, при цьому місце обирається так, щоб у разі отримання інформації про рух контрольного автомобіля була можливість негайно вжити заходів щодо його зупинки. Старший наряду ДПС здійснює нагляд за дорожнім рухом, спостерігає за діяльністю особового складу наряду ДПС та дотриманням ними заходів особистої безпеки, контролює роботу комплексу. 

4.7. У разі отримання від комплексу сигналу про проходження рубежу контролю контрольним транспортним засобом оператор, за допомогою виносного гучномовця чи в інший спосіб, інформує наряд ДПС ДАІ про його наближення та необхідність зупинки, за необхідності разом із старшим наряду ДПС вживає заходів щодо його затримання.

4.8. Для забезпечення зупинки транспортного засобу нарядом ДПС ДАІ за необхідності може створюватися звуження смуги для руху автотранспорту шляхом зупинки інших транспортних засобів.

4.9. Після зупинки контрольний транспортний засіб поміщається в безпечне місце чи спеціальну стоянку біля стаціонарного посту ДПС ДАІ. 

4.10. Про факт спрацювання комплексу, затримання розшукуваного транспортного засобу старший наряду ДПС доповідає черговому по У(В)ДАІ регіону та керівнику підрозділу ДПС.

4.11. Черговий по У(В)ДАІ регіону додатково за наявними базами даних про транспортні засоби здійснює перевірку зупиненого транспортного засобу та дає підтвердження про його розшук або інформує про припинення його розшуку.

 

5. Дії працівника Державтоінспекції при затриманні транспортного засобу, що знаходиться в розшуку

5.1. У випадках знаходження транспортного засобу в розшуку як викраденого, у рамках розслідування кримінальної справи чи за постановою слідчого, старший наряду ДПС повідомляє чергову частину територіального органу внутрішніх справ та діє за вказівкою оперативного чергового. 

5.2. При отриманні від оперативного чергового вказівки про необхідність доставляння затриманого транспортного засобу, його водія чи осіб, що в ньому перебувають, до територіального ОВС старший наряду ДПС доповідає про це керівнику підрозділу, визначає із числа наряду ДПС ДАІ двох працівників ДПС та віддає відповідне розпорядження.

5.3. Під час доставляння у визначене місце затриманого транспортного засобу, його водія чи пасажирів слід дотримуватись заходів особистої безпеки відповідно до наказу МВС України № 111-2009 та інших нормативно-правових актів МВС України.

5.4. Після прибуття до місця доставляння транспортного засобу, його водія чи пасажирів, та їх передачі працівникам ОВС наряд ДПС ДАІ доповідає про це старшому наряду ДПС, а по закінченні оформлення відповідних матеріалів та їх реєстрації в ОВС повертається на пост. 

 

6. Дії працівників Державтоінспекції при затриманні транспортного засобу, що розшукується Державною виконавчою службою Міністерства юстиції України

6.1. При затриманні транспортного засобу, що розшукується Державною виконавчою службою Міністерства юстиції України, в робочі години доби про це повідомляється чергова частина У(В)ДАІ регіону для подальшого інформування ініціатора розшуку транспортного засобу.

6.2. За наявності на стаціонарному посту ДПС ДАІ контактних телефонів підрозділу ДВС – ініціатора розшуку затриманого транспортного засобу старший наряду ДПС ДАІ повідомляє про його затримання посадову особу цього підрозділу ДВС, записує її прізвище, час і дату передачі інформації у графі „Вжиті заходи” Книги реєстрації спрацювань Комплексом відеофіксації транспортних засобів із розпізнаванням номерних знаків та перевіркою їх по розшукових реєстрах „ВІДЕОКОНТРОЛЬ-Рубіж” (Додаток 1).

6.3. У подальшому при складанні рапорту про здачу чергування, у разі не вилучення автомобіля посадовою особою підрозділу ДВС – ініціатора розшуку затриманого транспортного засобу протягом робочої зміни, зазначається марка та номерні знаки затриманого транспортного засобу, номер телефону, по якому передано інформацію, прізвище особи, яка прийняла інформацію, час та дату інформування.

6.4. У разі неприбуття представника підрозділу ДВС – ініціатора розшуку затриманого транспортного засобу він затримується та доставляється на спеціальні майданчики чи стоянки тимчасового зберігання ОВС, а уповноважена особа підрозділу ДАІ у триденний термін з моменту затримання транспортного засобу письмово повідомляє про факт його затримання ініціатора розшуку.

6.5. По прибуттю на місце представника ініціатора розшуку (працівника відповідного підрозділу ДВС) наряд ДПС ДАІ передає йому в установленому порядку затриманий транспортний засіб та забезпечує охорону громадського порядку під час проведення виконавчих дій.

6.6. У випадках наявності у водія транспортного засобу, що розшукується Державною виконавчою службою, постанови держаного виконавця про припинення розшуку майна боржника, затвердженої начальником відділу державної виконавчої служби та скріпленої мокрою печаткою, перевіряє постанову на дійсність, робить її ксерокопію, встановлює особу, яка керує транспортним засобом, і дозволяє подальший його рух. При виявленні постанови чи інших документів, що містять ознаки підробки, особа затримується та вживаються заходи у порядку, визначеному законом.

 

7. Дії працівників Державтоінспекції при затриманні транспортного засобу, номерний знак якого розшукується

7.1. У випадках фіксації комплексом транспортного засобу, державний номерний знак якого знаходиться в розшуку, старший наряду ДПС доповідає про це черговому по У(В)ДАІ регіону й керівнику підрозділу ДПС та здійснює звірку номерних агрегатів із записами в реєстраційних документах на транспортний засіб.

7.2. Черговий по У(В)ДАІ регіону додатково за наявними базами даних про транспортні засоби здійснює перевірку та дає підтвердження про розшук номерного знака транспортного засобу або інформує про припинення його розшуку.

7.3. При виготовленні власником транспортного засобу дубліката номерного знака, з одночасним зверненням до ОВС про його викрадення, власнику (уповноваженій на користування транспортним засобом особі) надаються рекомендації здійснити перереєстрацію транспортного засобу із заміною номерного знака. 

7.4. У разі встановлення факту незаконного використання на транспортному засобі номерного знака, що знаходиться в розшуку, працівники ДПС ДАІ діють відповідно до розділу 5 цих Методичних рекомендацій.

 

8. Організація контролю за роботою з комплексами

8.1. Про фіксацію комплексом транспортного засобу чи виявлення номерного знака транспортного засобу, що розшукується, та його затримання старший наряду ДПС робить запис у Книзі реєстрації спрацювань Комплексом відеофіксації транспортних засобів із розпізнаванням номерних знаків та перевіркою їх за розшуковими реєстрами „ВІДЕОКОНТРОЛЬ-Рубіж” (Додаток 1). 

8.2. В усіх випадках несвоєчасного зняття з бази даних розшуку транспортних засобів та фіксації їх Комплексом працівником Державтоінспекції вживаються заходи щодо перевірки відповідності номерів агрегатів таких транспортних засобів, відсутності ознак їх зміни, дійсності документів, що надаються для перевірки, у тому числі постанов, рішень судів тощо, про припинення розшуку цих транспортних засобів. Копії зазначених документів зберігаються протягом року в теках-накопичувачах на стаціонарних постах ДПС ДАІ.

8.3. Керівником підрозділу ДПС ДАІ під час перевірки несення служби нарядами ДПС на стаціонарних постах ДПС ДАІ щоденно здійснюється контроль за роботою комплексу, у тому числі перевіряється кількість зафіксованих випадків руху транспортних засобів, що розшукуються, з кількістю затриманих таких транспортних засобів, переданих до ДВС, невчасно знятих з бази даних розшуку (копії документів). У разі виявлення фактів не затримання розшукуваних транспортних засобів керівником підрозділу ДПС ДАІ складається рапорт та доповідається вищому керівнику для призначення службового розслідування.

8.4. Контроль за організацією роботи з комплексом покладається на заступника начальника У(В)ДАІ регіону з організації роботи ДПС.

 

9. Оновлення інформації в комплексах

1. Оновлення інформації за розшуковими кодами здійснюється централізовано від центрального серверу баз даних.

2. Розшукові коди, за якими перевіряються розпізнані номерні знаки транспортних засобів:

0 – „Угон” транспортного засобу;

2 – втрачений, викрадений номерний знак;

3 – розшук транспортних засобів за постановами слідчих, прокуратури, служби безпеки тощо;

4 – розшук майна боржника за даними Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України;

5 – орієнтування, що виносяться на стаціонарних постах.

3. Оновлення від Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України проходить централізовано. Інформація каналами електронної пошти за узгодженими форматами даних отримується від „Центру Мін’юст” не менше одного разу на тиждень та завантажується на всі рубежі контролю.

4. Інформація щодо втрачених та викрадених номерних знаків транспортних засобів надходить відповідно до оновлень бази даних „Угон” ДАІ МВС України.

 

Додаток 1 

до Методичних рекомендацій щодо роботи з автоматизованою інформаційно-пошуковою системою відеофіксації транспортних засобів з розпізнаванням номерних знаків та перевіркою їх за розшуковими реєстрами „ВІДЕОКОНТРОЛЬ-Рубіж”

КНИГА

реєстрації спрацювань комплексом відеофіксації транспортних засобів із розпізнаванням номерних знаків та перевіркою їх за розшуковими реєстрами „ВІДЕОКОНТРОЛЬ-Рубіж”

№ п/п
Розшуковий код
Дата та час спрацювання
Марка транспортного засобу
Номерний знак
Ініціатор розшуку 
Ужиті заходи